Kontakt

 Dom seniorov "Úsmev"

 1. mája 32

 953 01 Zlaté Moravce

 IČO: 45732116

 

telefón: 037/6422308 (sestry), 037/6422307 (kancelária)

mobil: Mgr. Zuzana Pavlová (riaditeľka) 0917 150 632, Mgr. Zuzana Mošková (sociálna pracovníčka) 0917 150 633

 

zuzana.pavlova@usmevdss.sk (riaditeľka)

zuzana.moskova@usmevdss.sk (sociálna pracovníčka)

 

Bližšie informácie získate v pracovných dňoch v čase od 7.00 - 15.30 na uvedených telefónnych číslach alebo mailom.